Doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không xét tham gia khen thưởng, đấu thầu

DNHN - Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không vinh danh, khen thưởng, xét tham gia đấu thầu và đầu tư dự án đối với các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động... trong việc chấp hành chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để răn đe và nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật.

Để hoàn thành Kế hoạch, UBND TP đề ra nhiều giải pháp, đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thiết thực và có hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành

Cũng theo kế hoạch, UBND TP giao Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai;

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và làm việc trực tiếp với đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Giao chỉ tiêu giảm nợ, phân công cán bộ, viên chức bám sát đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên đôn đốc người sử dụng lao động đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật;

Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp thu, thu nợ bảo hiểm xã hội và thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về trốn đóng, nợ đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cần tập hợp hồ sơ, tài liệu; cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an đánh giá sai phạm và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật và Bộ luật Hình sự 2015.

An Nhiên

Tin liên quan