Doanh nghiệp nào chi nghìn tỷ mua cổ phần riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai?

DNHN - Trước đó, Công ty CK VPBank (VPBS) có đăng ký mua, tuy nhiên trong danh sách HĐQT Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua thì VPBS đã rút khỏi thương vụ này.

HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG/HoSE) vừa thông báo việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân.

Theo phương án được cổ đông vừa thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 cách đây vài ngày (08/04), HAG sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cp, giá 10.500 đồng/cp để huy động 1.700 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nào chi nghìn tỷ mua cổ phần riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai?
Doanh nghiệp nào chi nghìn tỷ mua cổ phần riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai?

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần HAG công bố, 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land và Công ty CP Quản lý Việt Cát và 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HAG tiết lộ danh tính mua cổ phần riêng lẻ là Công ty CK VPBank (VPBS) và Quản lý Việt Cát. Như vậy, trong danh sách HĐQT HAG vừa thông qua thì VPBS đã rút khỏi thương vụ này.

Trong đợt phát hành này, Glory Land sẽ mua hơn 95,2 triệu cp HAG (tương ứng tỷ lệ 8,74% sau phát hành). Với giá phát hành 10.500 đồng/cp, Glory Land sẽ rót 1.000 tỷ đồng.

Glory Land được thành lập vào năm 2014, vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng. Đến tháng 12/2020, Glory Land nâng vốn điều lệ 398 tỷ đồng. Quỹ Việt Cát dự kiến chi 500 tỷ đồng để mua 47,6 triệu cp HAG. Còn cá nhân ông Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ mua hơn 19 triệu cp HAG, tương ứng số tiên bỏ ra khoảng 200 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan