Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm ghi nhận doanh thu đạt 50 tỷ đồng trong quý I/2021

DNHN - Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán NTL - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021. Theo đó, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp này hoàn thành được 4,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm.

  Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm ghi nhận doanh thu đạt 50 tỷ đồng trong quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,2% và 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,2% về còn 42,8%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng 2,4% lên 21,4 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận 1 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,9% về 5,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng và cổ tức là 25%. Như vậy, ước tính lợi nhuận sẽ giảm 5,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp âm 25,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 6,2 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản giảm của doanh nghiệp giảm 2,9% so với đầu năm về còn 1.757,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.229,4 tỷ đồng, chiếm 69,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 249,6 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 175,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản.

Trong tồn kho, chủ yếu là các dự án doanh nghiệp đang triển khai. Cụ thể, dự án khu 23 ha Bãi Muối, phường Cao Thắng, Hạ Long với giá trị 539,1 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 với giá trị 320,2 tỷ đồng; dự án Dịch Vọng trị giá 256,8 tỷ đồng…Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu NTL tăng 850 đồng lên 25.250 đồng/cổ phiếu.

PV

Tin liên quan