Chuyển đổi số hóa cho doanh nghiệp

DNHN - Hiện tại, có hai phương hướng chuyển đổi số hóa chính dành cho doanh nghiệp theo từng quy mô.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Một là chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện. Theo lời của Chủ tịch Sinochem, Ning Gaoning: Cốt lõi của việc thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số của công ty là xây dựng một công ty kỹ thuật số toàn diện, tạo ra một môi trường kỹ thuật số hoàn toàn trực tuyến, hoàn toàn kết nối và hợp tác đầy đủ, đồng thời định hình lại các mối quan hệ tổ chức và sản xuất thông qua kỹ thuật số và phương pháp thông minh, tái thiết dịch vụ khách hàng và khả năng đổi mới sản phẩm, và thúc đẩy khả năng cạnh tranh cốt lõi mới.

Hướng khác là đối mặt với sự bùng nổ nhanh chóng hiện nay của các công cụ và phương pháp kỹ thuật số khác nhau mục tiêu hướng đến nâng cao hiệu quả tiếp thị của doanh nghiệp.

Cho tới thời điểm này, các công ty với quy mô khác nhau lựa chọn các cách thức chuyển đổi kỹ thuật số khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa được coi là chuyển đổi kỹ thuật số thực sự. Các doanh nghiệp nhỏ thường phải thông qua các đại lý được coi là mắt xích trong chuỗi tuần hoàn vậy nên rất khó để liên kết trung gian phát triển hệ thống kỹ thuật số mới. Đây cũng có thể là lý do tại sao B2B hoạt động khó khăn hơn trong những năm này. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như vậy, trọng tâm hiện tại là sử dụng nhiều hơn các công cụ kỹ thuật số mới nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động hiện có.

Đối với trường hợp của các công ty lớn. Trọng tâm hiện tại là phải chuyển đổi hoàn toàn công ty thành một doanh nghiệp kỹ thuật số. Chủ tịch Ning Gaoning chia sẻ quan điểm rằng, nếu các công ty lớn về cơ bản không nghĩ đến sự chuyển đổi kỹ thuật số tổng thể của công ty, mà thay vào đó chỉ thực hiện những nỗ lực đơn giản từ các công cụ và phương tiện như các công ty nhỏ, thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thực tế quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hai công ty thiết bị gia dụng đã chứng minh vấn đề này. Midea đang thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số có hệ thống và sau hơn năm năm gian khổ đã thu được kết quả chuyển hóa rất tốt. Nhưng nhìn vào đối thủ Gree, trọng tâm của sự chuyển đổi lại là phương tiện và công cụ ta lại thấy kết quả ngược lại. Trong khi Midea hướng tới hoàn thiện các trang bán online còn Gree tập trung vào trung tâm mua sắm vi mô chương trình nhỏ như kinh doanh cửa hàng truyền thống và phát sóng trực tiếp. Đây không phải là hướng chuyển đổi kỹ thuật số mà một công ty lớn nên thực hiện.

Về cách hiểu chính xác về số hóa, chủ tịch Ning Gaoning đã đưa ra định nghĩa rõ ràng được biết đến là “ba toàn diện” nghĩa là: trực tuyến toàn diện, liên kết toàn diện và cả cộng tác toàn diện.

Nền tảng của chuyển đổi số tức là biến một doanh nghiệp thành một doanh nghiệp hoạt động trực tuyến. Trực tuyến này không phải chỉ là một phần của hoạt động kinh doanh trực tuyến, mà là trực tuyến toàn bộ hoạt động của công ty; không chỉ trực tuyến nội bộ của công ty, mà còn cả thực hiện trực tuyến toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng cấp trên và dưới.

Liên kết toàn diện là thực hiện liên kết trực tuyến tất cả các yếu tố kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở trực tuyến. Từ góc độ số hóa tiếp thị cần nhận ra một liên kết trực tuyến toàn diện với từng yếu tố chính như người dùng, đơn hàng, giao hàng, đội ngũ và tiếp thị. Trên cơ sở các liên kết trực tuyến, hệ điều hành của công ty đã trở thành một cơ chế hoạt động cộng tác hoàn toàn trực tuyến dựa trên dữ liệu. Đó là, được thúc đẩy bởi tổ chức ban đầu (quy trình) và sự hợp tác của mọi người (nhóm).

Việc hình thành một bộ hệ thống vận hành kỹ thuật số như vậy sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp, đồng thời có thể loại bỏ hiệu quả những vấn đề tồn tại trong quá trình tương tác còn yếu kém trước đây.

 Phan Thu

Bài liên quan