Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh Quảng Bình đại hội lần thứ nhất

00:00 12/10/2020

DNHN: Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 132 doanh nghiệp, 85 HTX, 15 tổ hợp tác, 116 cơ sở sản xuất, 1.139 gia trại, trên 100 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 25.640 lao động góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

hoi-doanh-nghiep-cuu-chien-binh Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh Quảng Bình đại hội lần thứ nhất Tuy nhiên, quy mô của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ còn nhỏ, năng lực kết nối thị trường, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và khả năng cạnh tranh còn yếu, thiếu tính liên kết đê hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chưa có sự liên kết giữa các doanh nhân cựu chiến binh với các tổ chức chính trị, xã hội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên CCB… Nhằm đáp ứng tình hình và thể theo nguyện vọng của đa số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB tỉnh, câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đại hội lần thứ nhất. Đại hội đã bầu ra Ban chủ nhiệm gồm 17 đồng chí, Bầu Ban kiểm tra 3 đồng chí, đồng chí Lê Trọng Huấn được bầu làm chủ nhiệm và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho cả nhiệm kỳ 2016 - 2021./. Trọng Lãnh /Văn phòng Quảng Bình