Biến động mới trong lãnh đạo cấp cao của Nông nghiệp BaF

17:16 18/09/2023

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa thông báo việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Tiến Thành.

BaF Việt Nam vừa thông báo việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Tiến Thành. Tuy nhiên, công ty chưa tiết lộ lý do cụ thể cho quyết định này.

Ông Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1971, đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực của BaF Việt Nam từ ngày 25/7/2022.

Trước đó, công ty đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ấn vào ngày 30/5 và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hường vào ngày 22/6. Ngày 25/7, ông Bùi Quang Huy đã nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị với lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hội đồng Quản trị.

Biến động mới trong lãnh đạo cấp cao của Nông nghiệp BaF
Biến động mới trong lãnh đạo cấp cao của Nông nghiệp BaF.

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023, BaF Việt Nam cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Ngọc Ấn.  Ông Phan Ngọc Ấn trước đó từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị BaF Việt Nam từ ngày 2/3/2021 và sở hữu lên đến 30% vốn điều lệ của công ty vào ngày 30/6/2021. Tuy nhiên, vào ngày 15/3/2022, BaF Việt Nam đã miễn nhiệm ông Phan Ngọc Ấn khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung ông Trương Sỹ Bá vào vị trí này.

Sau khi cổ phiếu BaF được niêm yết trên sàn HoSE, ông Phan Ngọc Ấn đã liên tục bán ra và giảm sở hữu của mình. Và tính đến cuối năm 2022, ông không còn sở hữu cổ phần nào tại BaF Việt Nam.

Cũng theo thông tin, ngày 4/10/2022, ông Lê Xuân Thọ, Thành viên Hội đồng Quản trị Nông nghiệp BaF Việt Nam đã bán ra 2.075.400 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2% xuống còn 0,55% vốn điều lệ.

Từ ngày 5/10 đến 18/10/2022, bà Bùi Hương Giang, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã bán ra 13.852.250 cổ phiếu, để giảm sở hữu từ 13,25% xuống còn 3,6% vốn điều lệ.

Nhìn vào danh sách cổ đông lớn từ 30/6/2021 đến 31/3/2023, danh sách này không còn những lãnh đạo quan trọng như Tổng Giám đốc Bùi Hương Giang, ông Phan Ngọc Ấn, ông Lê Xuân Thọ và ông Nguyễn Anh Tuấn.

P.V (t/h)