Bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam PV GAS LPG

11:23 22/03/2023

Ngày 21/3/2023, PV GAS LPG quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Ngày 21/03/2023, tại trụ sở của Chi nhánh Miền Nam - TP.HCM đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam và quyết định bổ nhiệm ông Trần Thoại Lương giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát cùng các cán bộ lãnh đạo các Phòng chức năng của PV GAS LPG và các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Miền Nam trực thuộc PV GAS LPG.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty đã phát biểu và nêu rõ tầm quan trọng của Chiến lược phát triển kinh doanh với sản phẩm mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực thị trường các tỉnh phía Nam. Giám đốc Công ty yêu cầu tân Giám đốc, tân Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam phát huy truyền thống sẵn có, nhanh chóng hòa nhập với vị trí làm việc mới, khẳng định vai trò – trách nhiệm – năng lực của mình để cùng với toàn thể PV GAS LPG hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần khẳng định sự đúng đắn của Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty thông qua các “dự án” lớn về con người và cơ sở vật chất; củng cố niềm tin vào PV GAS LPG với phương châm “Hành động  – Đổi mới ".

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc và bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc và tân Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam.

Đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo Công ty, bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Giám đốc Chi nhánh Miền Nam vừa được bổ nhiệm cam kết luôn phấn đấu, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công tác bán lẻ bình gas mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên thị trường khu vực phía Nam, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Ban Giám đốc Chi nhánh Miền Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo của lãnh đạo PV GAS LPG, sự ủng hộ của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ/người lao động tại Chi nhánh Miền Nam vì một mục tiêu chung là xây dựng Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam, ngày càng vững mạnh và phát triển.

Mị Dung