Tăng mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020

Tin tức | 09:19:00 12/09/2019

DNHN - Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT, đối tượng đóng 70% còn lại. Như vậy, mỗi tháng, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 46.935 đồng, còn nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng.

Như vậy, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên trong năm học 2019-2020 là 67.050 đồng/tháng, trong đó học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 46.935 đồng/tháng, còn nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng.

Mức đóng BHYT cho 9 tháng là 603.450 đồng (được hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng).

Năm học 2018-2019, học sinh và sinh viên phải đóng 43.785 đồng/tháng. Cả năm học (9 tháng) là 394.065 đồng.

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhằm giảm bớt áp lực các khoản thu đầu năm học, các gia đình HSSV có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt theo quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm phù hợp với điều kiện kinh tế.

Thảo Trang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập