Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019

Tin tức | 09:03:00 12/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018...

Theo vneconomy.vn

Theo: tapchitaichinh.vn