Infographic: Thấy gì từ tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2019?

Tài chính | 09:14:00 16/07/2019

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 6 đầu năm 2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,33% so với cuối năm 2018 là 6,35%. Theo đó, đến cuối tháng 6/2019, dư nợ cho vay phục vụ đời sống tăng 8,14% và chiếm 20,09% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,88% và chiếm 17,71%).

Lê Thúy

Theo: Etime