Bến Tre sẽ có chính quyền điện tử

Sự kiện | 08:03:00 22/10/2020

DNHN - Ngày 20/10 vừa qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030, tại Hội nghị công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Bến Tre xem đây là một trong những bước đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ tới, để bắt kịp, đi cùng và có thể vượt lên các tỉnh khác trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.

Bến Tre đặt mục tiêu cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (Ảnh giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Bến Tre).

Tỉnh Bến Tre nhận định chuyển đổi số mang lại cơ hội vô cùng lớn là giúp chính quyền đóng vai trò kết nối tất cả các lực lượng, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ người dân tốt hơn. Việc thay đổi trải nghiệm người sử dụng với các dịch vụ công do chính quyền cung cấp sẽ thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước. Qua đó, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng. Xã hội số giúp cho mỗi người bình đẳng về tiếp cận dịch vụ mới. Nhưng thách thức của chuyển đổi số thì không hề nhỏ và còn ở phía trước.
Trọng tâm của việc xây dựng Chính quyền điện tử là triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu của Chính quyền số là đưa tất cả hoạt động của chính quyền lên môi trường số, không chỉ bao gồm các dịch vụ công trực tuyến. Như vậy, Chính quyền số đã bao gồm cả chính quyền điện tử.

Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến 2030 ban hành xác định tầm nhìn đến năm 2030 Bến Tre trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu trong chuyển đổi số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là nơi thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ và mô hình mới; phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo: “Để Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị tất cả các đồng chí dự Hội nghị hôm nay, cũng như tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh phải là những người giúp cho những nhà quản lý, cho người dân biết chuyển đổi số là việc chúng ta “Phải làm! Và muốn làm!”.

Sắp tới, tỉnh Bến Tre sẽ triển khai chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết và. Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre thành kế hoạch, và dự án cụ thể.

Minh Tuấn - Mỹ Huyền