Xuất nhập khẩu Bình Dương - PRT đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2023

22:46 12/06/2023

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương cho biết doanh thu dự kiến trong năm 2023 sẽ đạt gần 1.426 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước đó.

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT/UPCoM) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời thông báo kế hoạch chi tiết cho năm tài chính sắp tới. Theo đó, PRT đặt ra mục tiêu thận trọng trong năm 2023, không chỉ tập trung vào sự giảm tỷ suất doanh thu và lợi nhuận, mà còn quyết định không chia cổ tức.

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông, PRT cho biết doanh thu dự kiến của họ trong năm 2023 sẽ đạt gần 1.426 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước đó. Tương tự, lợi nhuận sau thuế được ước tính sẽ vượt qua con số hơn 309 tỷ đồng, tuy nhiên, đây cũng là một sự giảm nhẹ khoảng 3% so với năm 2022.

Xuất nhập khẩu Bình Dương - PRT đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2023
Xuất nhập khẩu Bình Dương - PRT đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2023.

ĐHĐCĐ thường niên của PRT đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 30/06 tại Sân Golf Palm Sông Bé, thuộc phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là dịp quan trọng để cổ đông và ban lãnh đạo cùng nhau đánh giá, bàn bạc và đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của công ty.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, PRT đã hoàn thành 15% kế hoạch doanh thu và đạt được gần 264 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Điều này cho thấy công ty đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch năm 2023.

Để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình, Hội đồng quản trị của PRT đã đề ra những hướng đi cụ thể cho năm 2023. Trong đó, công ty sẽ tăng tốc công tác bàn giao tài sản, đất đai và đặt mục tiêu hoàn thành việc bàn giao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và đất đai. Ngoài ra, PRT cũng đang xem xét phương án thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, không còn tiềm năng để phát triển và tập trung đầu tư vào các ngành nghề chiến lược trong tương lai.

Thông qua việc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch chi tiết cho năm 2023, PRT đã thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển bền vững của công ty và cam kết đối với cổ đông về việc tạo ra giá trị dài hạn.

PV (t/h)