Xây lắp Điện I bị phạt và truy thu thuế hàng tỷ đồng

DNHN - Theo Cục thuế TP Hà Nội, Công ty CP Xây lắp Điện I đã có hành vi hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định,...

Công ty CP Xây lắp Điện I (PC1/HoSE) vừa công bố việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ngày 24/09/2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Cụ thể về thuế giá trị gia tăng (GTGT), PC1 chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Xây lắp Điện I bị phạt và truy thu thuế hàng tỷ đồng
Xây lắp Điện I bị phạt và truy thu thuế hàng tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chi kinh doanh sai quy định.

Theo quyết định này, PC1 bị áp dụng các hình thức truy thu, xử phạt như sau: Tiền thuế thiếu 2.698 triệu đồng, tiền chậm nộp 479 triêu đồng, tiền phạt hành chính 541 triệu đồng. Tổng số tiền phạt và truy thu đạt trên 3,7 tỷ đồng.

Tới ngày 24/09/2021, PC1 đã chấp hành và nộp đủ số tiền theo quy định.

Linh Anh

Bài liên quan