Vĩnh Phúc: Thu ngân sách nhà nước đạt gần 15 nghìn tỷ đồng 4 tháng đầu năm 2022

DNHN - Để đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát các nguồn thu; đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu trên cơ sở hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách. 

Ảnh minh họa
Thu ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 15 nghìn tỷ đồng 4 tháng đầu năm 2022. 

Với sự quyết tâm, trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, bằng 45% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 2.200 tỷ đồng.

Để đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao là 31.892 tỷ đồng năm 2022, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển SXKD; quản lý chặt chẽ các khoản thu- chi ngân sách đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

 PV

Bài liên quan