Vietnam Airlines tạm thoát bị hủy niêm yết

21:45 26/05/2022

Vietnam Airlines vừa thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu nhờ được bơm gần 8.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu của Vietnam Airlines (HVN/HoSE) tạm thời thoát án hủy niêm yết sau khi báo cáo kiểm toán năm 2021 cho thấy vốn chủ sở hữu dương hơn 500 tỷ đồng. Tuy vậy, nguy cơ hủy niêm yết vẫn còn đeo bám khi hãng hàng không quốc gia âm vốn chủ sở hữu trong quý I/2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 vừa công bố, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines lỗ ròng 12.907 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lỗ 13.338 tỷ đồng đã ghi nhận trong báo cáo tự lập.

Vietnam Airlines tạm thoát bị hủy niêm yết
Vietnam Airlines tạm thoát bị hủy niêm yết.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu trong báo cáo đã kiểm toán năm 2021 vẫn dương 524 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 507 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Điều này có nghĩa cổ phiếu HVN sẽ không bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE.

Trong báo cáo, các kiểm toán viên Deloitte lưu ý tới 2 vấn đề quan trọng đang ảnh hưởng tới hoạt động của Vietnam Airlines. Cụ thể, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn tới 29.838 tỷ đồng, phải trả quá hạn 15.779 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh hợp nhất âm 6.759 tỷ.

Đồng thời, khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê.

Nếu tình trạng âm vốn chủ sở hữu vẫn kéo dài tới cuối năm, hãng hàng không quốc gia có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Trước đó, Vietnam Airlines vừa thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu nhờ được bơm gần 8.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

PV