VietinBank huy động hơn 10 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả cổ tức

DNHN - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank dự kiến sẽ phát hành hơn 1.08 tỷ cổ phiếu, nếu phát hành thuận lợi, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37,234 tỷ đồng, lên gần 48,058 tỷ đồng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) dự kiến sẽ phát hành hơn 1.08 tỷ cp, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 29.1%.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. 

VietinBank huy động hơn 10 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả cổ tức
VietinBank huy động hơn 10 tỷ đồng từ cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu phát hành thuận lợi, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37,234 tỷ đồng, lên gần 48,058 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) sẽ tăng sở hữu từ 2.4 tỷ cp (64.46%) lên mức 3.1 tỷ cp (64.46%), MUFG Bank tăng nắm giữ từ 735 triệu cp (19.73%) lên mức 948 triệu cp (19.73%).

Ngoài ra, số lượng cổ phiếu CTG do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng tăng từ 945.2 triệu cp, tương đương 25.39% lên mức 1.2 tỷ cp, tỷ lệ sở hữu vẫn giữ ở mức 25.39%.

VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm để phục vụ kinh doanh bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh khác, mở rộng mạnh lưới hoạt động.

Linh Anh

Tin liên quan