Việt Nam có thêm hơn 3.400 doanh nghiệp công nghệ số mới trong nửa đầu năm 2022

22:36 18/07/2022

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã liên tục tăng trưởng, từ mức 45.600 doanh nghiệp năm 2019 lên 58.000 năm 2020 và đạt 64.000 doanh nghiệp năm 2021. Mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022 Việt Nam sẽ đạt 70.000 doanh nghiệp.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra ngày 18/7, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong cơ cấu doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 6 tháng qua, tỷ lệ giá trị Make in VietNam đạt hơn 26,7% với giá trị ước đạt khoảng 19,4 tỷ USD. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến nay ước đạt 67.300, tăng 3.422 doanh nghiệp so với tháng 12/2021, đạt tỷ lệ xấp xỉ khoảng 0,69 doanh nghiệp/1.000 dân (bằng 98% kế hoạch năm là 0,7 doanh nghiệp/1.000 dân). 

Việt Nam có thêm hơn 3.400 doanh nghiệp công nghệ số mới trong nửa đầu năm 2022
Việt Nam có thêm hơn 3.400 doanh nghiệp công nghệ số mới trong nửa đầu năm 2022.

Như vậy, trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã liên tục tăng trưởng, từ mức 45.600 doanh nghiệp năm 2019 lên 58.000 năm 2020 và đạt 64.000 doanh nghiệp năm 2021. Mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022 Việt Nam sẽ đạt 70.000 doanh nghiệp.

Còn theo Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030, mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Đáng nói, việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại các địa phương không được đồng đều. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tập trung chủ yếu vào 4 địa phương với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 rất cao như: TP. HCM (3,19), Hà Nội (2,29), Đà Nẵng (2,24) và Bắc Ninh (1,02). Tổng số doanh nghiệp công nghệ số của 4 tỉnh thành này chiếm hơn 72% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của cả nước.

Trong khi đó, có nhiều tỉnh/thành tỷ lệ này còn ở mức rất thấp, với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân chỉ ở mức 0,07 so với tỷ lệ trung bình chung (0,677) nên chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Theo Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030: Mục tiêu đến năm 2025, phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số; sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 50% nhu cầu trong nước; phát triển 1.500.000 nhân lực; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 25 tỷ USD. Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp công nghệ số vào GDP Việt Nam đạt từ 6-6,5%; giá trị Make in Viet Nam trong tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 60 triệu USD tương đương tỷ lệ Make in Viet Nam là 32,50%. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số; sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 70% nhu cầu trong nước; phát triển 1.800.000 nhân lực; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 30 tỷ USD. Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp công nghệ số vào GDP Việt Nam đạt từ 6-6,5%.

PV