Top nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD tháng đầu năm 2021

DNHN - Tổng kim ngạch xuất khẩu trên cả nước trong tháng 1/2021 ước đạt 28,55 tỷ USD, tăng mạnh 48,2% so với cùng kỳ 2020. Trong đó có sự đóng góp lớn của 6 nhóm mặt hàng xuất khẩu tỷ USD.

Trong tháng 1/2021, xuất khẩu cả nước đạt 28,55 tỷ USD, tăng mạnh 48,2% so với cùng kỳ 2020. Đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng này là 6 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD như: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng...

Chỉ riêng 6 nhóm mặt hàng đóng góp theo ước tính 19,12 tỷ USD trên tổng số 28,55 tỷ USD tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. 

Nhóm 6 mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 1/2021 vẫn tăng trưởng mạnh
Nhóm 6 mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 1/2021 vẫn tăng trưởng mạnh.

Cụ thể các nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD: Điện thoại và linh kiện ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 125,8% so với cùng kỳ năm 2020, thị trường chính (Trung Quốc, Mỹ, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hồng Kông). Máy tính, PS điện tử, linh kiện xuất khẩu ước đạt 3,89 tỷ USD, tăng 46,2%, thị trường chính (Mỹ, Trung Quốc, EU, Hồng Kông). Máy móc thiết bị xuất khẩu ước đạt 3,26 tỷ USD, tăng 119%, thị trường chính (Mỹ, EU, Hàn Quốc).Dệt may xuất khẩu ước đạt 2,66 tỷ USD, tăng 5,7%, thị trường chính (Mỹ, Nhật Bản, EU) riêng thị trường Mỹ chiếm 50,2%. Giày dép xuất khẩu ước đạt 1,87 tỷ USD, tăng 7%, thị trường chính (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức).Gỗ và sản phẩm xuất khẩu ước đạt 1,34 tỷ USD, tăng 5%, thị trường chính (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản). 

Trong nhóm 6 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 1, Điện thoại và linh kiện, Máy móc thiết bị là 2 mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt mức tăng 125,8% và 119% so với cùng kỳ năm trước.

 Đ.S

Tin liên quan