Tổng quan dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2025: Bài 6 - Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ để tạo đà cho doanh nghiệp

DNHN - Từ những “điểm nghẽn” tồn tại trong giai đoạn 2016 – 2020, dự thảo Đề án nêu trên đã hoạch định và xây dựng một hê thống giải pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025…

Theo đó, nhằm tạo đà cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát triển bền vững, dự thảo Đề án đã nêu rõ các chính sách hỗ trợ cần được thực hiện hiệu quả, cụ thể:

Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 sớm phục hồi, ổn định sản xuất và phát triển

Để hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp này, dự thảo Đề án xác định, bám sát chỉ đạo của Trung ương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch” gắn với tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng, phổ biến để nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

  Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên doanh nghiệp ngành may mặc của Nghệ An vẫn duy trì hoạt động sản xuất.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, bảo đảm lưu thông hàng hoá thông suốt. Tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các trị trường mới.

Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp, như: Thực hiện chính sách tạm dừng, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội; chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó đại dịch Covid-19; gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông; các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động… cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

  Thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An năm 2021, Chi nhánh VCCI Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Khoá đào tạo: Nâg cao năng lực kinh doanh, tăng tốc bán hàng sau Covid.

Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp chưa cần thiết và tổ chức thực hiện trong thời gian phù hợp sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Xem xét, tạo điều kiện gia hạn tiến độ thực hiện dự án cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kịp thời, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong phạm vị ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật mới

Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động thông tin, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho doanh nghiệp qua hệ thống quản lý doanh nghiệp, hoặc thông qua địa chỉ Email của doanh nghiệp (giám đốc hoặc kế toán trưởng) mà doanh nghiệp đã đăng ký, kê khai trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. 

  Chi nhánh VCCI tại Nghệ An phối hợp với Chi cục Thuế khu vực sông Lam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đối thoại, hướng dẫn, giải đáp các thủ tục hành chính thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng đại dịch Covid-19”.

Tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản luật liên quan trực tiếp đến hoạt động và quyền lợi của doanh nghiệp theo từng chuyên đề/ngành/lĩnh vực hoặc địa bàn. Nâng cao nhận thức và tổ chức đào tạo cho chủ doanh nghiệp về vai trò ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, kiến thức về các tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật sản phẩm khi doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, nguyên tắc cam kết quốc tế trong khu vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo    

Hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đại dịch Covid-19, như: Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp tham gia khoá đào tạo, đặc biệt các lớp học trực tuyến mở trên môi trường số; hỗ trợ đào tạo tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để thực hiện mục tiêu 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2025. 

 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số - bí quyết nâng cao các chỉ số cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới".

Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường cung cấp thông tin về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trên thế giới đến cộng đồng doanh nghiệp. Thu hút các doanh nghiệp công nghệ, phát triển sàn giao dịch công nghệ, xây dựng các tổ chức tư vấn về công nghệ...Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

  Phối cảnh Khu lâm nghiệp công nghệ cao Bắc Trung bộ tại Nghệ An.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng thương mại điện tử, e-logistics trong cộng đồng doanh nghiệp. Duy trì, nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An. Khuyến khích môi trường kinh doanh không dùng tiền mặt...Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về cơ sở kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo...theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An theo mô hình tổ hợp dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trên cơ sở hạ tầng sẵn có kết nối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh

Cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư đã bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu, cụm công nghiệp. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt để sớm hoàn thành các dự án đang triển khai, nhằm thu hút các dự án thứ cấp quy mô lớn, phát triển thêm các dự án hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. 

  Hạ tầng Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị VSIP Nghệ An.

Hàng năm, rà soát quỹ đất trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, kiên quyết thu hồi đối với những trường hợp được giao đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm để bố trí cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu về đất. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp công nghệ cao.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng

Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời. Đồng thời, nghiên cứu theo hướng kết hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để hạ lãi suất cho vay. Tìm hiểu nhu cầu từng nhóm khách hàng để có chính sách hỗ trợ cụ thể, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. 

  Tại hội nghị giao ban của UBND tỉnh Nghệ An, một số hiệp hội doanh nghiệp phản ánh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Vì thế, đề nghị ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi để các doanh nghiệp có thể tái cơ cấu, duy trì hoạt động.

Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về lãi suất, rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, giảm lãi suất cho vay khi có điều kiện, hỗ trợ giảm chi phí đầu vào.

Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết, nhất là Hiệp định CPTPP, EVFTA... cho các doanh nghiệp. Thường xuyên kết nối với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những cảnh báo về vướng mắc trong quy tắc xuất xứ hàng hoá, các biện pháp phi thuế quan và các rào cản kỹ thuật đối với thương mại về tiêu chuẩn hàng hoá sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy tắc ứng xử, các quy định về bảo vệ môi trường. Hỗ trợ cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Theo dõi sát tình hình thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng hoá mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, phát triển thị trường xuất khẩu. Tổ chức các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh. 

 Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức định kỳ chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nhau. Tăng cường các hoạt động kết nối có tính chất liên kết vùng, địa phương. Hỗ trợ kinh phí triển khai các đề án thuộc chương trình khuyến công quốc gia, địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. 

  Điểm du lịch cộng đồng thác Sao Va ở miền Tây Nghệ An.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản gắn với chuỗi cung cấp thực phẩm  nông - lâm - thuỷ sản an toàn. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP theo Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ, triển lãm có uy tín tại các tỉnh, thành phố trong nước và hội chợ nước ngoài. Tổ chức các gian hàng trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, tham gia các hội chợ lớn, có tính chất khu vực, quốc tế để quảng bá sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của tỉnh, nhằm giúp các doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ tư vấn chính sách thuế và chế độ kế toán cho doanh nghiệp

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận số thuế đã nộp bằng phương pháp điện tử để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

  VCCI Nghệ An lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến miễn phí về chính sách thuế và kế toán thuế cho doanh nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Thiết nghĩ, những chính sách hỗ trợ nêu trên được triển khai thực hiện hiệu quả sau khi Đề án được phê duyệt sẽ tạo đà cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát triển bền vững.

Văn Cương - Hoàng Lan

Tin liên quan