Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam báo lãi ròng quý IV đột biến

DNHN - Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần Tổng Công ty CP Thủy sản Việt Nam đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước.

Tổng Công ty CP Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, SEA/UPCoMghi nhận doanh thu thuần quý IV giảm 59% so với cùng kỳ, xuống còn 19 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp của Công ty tăng từ 18% lên 32%.

Điểm đáng chú ý, trong bức tranh kinh doanh kỳ này đến từ doanh thu hoạt động tài chính, đạt hơn 1.240 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 33 tỷ đồng. Trong đó, gần 1.226 tỷ đồng là tiền cổ tức từ Công ty CP Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco (cùng kỳ hơn 24 tỷ đồng). Được biết, Proconco (Công ty sở hữu thương hiệu thức ăn chăn nuôi “Con Cò”) hiện đang là công ty liên kết của SEA (SEA sở hữu 22.08% vốn góp).

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam báo lãi ròng quý IV đột biến
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam báo lãi ròng quý IV đột biến.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 65% và 36%. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 34%. Kết quả, công ty mẹ SEA thu về gần 1.218 tỷ đồng lãi ròng, gấp 82 lần cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần Công ty đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Ngược lại, lãi ròng tăng mạnh từ 60 tỷ đồng lên gần 1.414 tỷ đồng nhờ kết quả khả quan trong quý IV.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản ghi nhận hơn 3.316 tỷ đồng, tăng 76% so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 317 tỷ đồng, tăng 63% với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 74 tỷ đồng đầu năm xuống còn 28 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan