Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 của Tây Ban Nha

14:30 24/02/2022

Xuất khẩu của Tây Ban Nha tăng 21,2% trong giai đoạn từ tháng 1-12 năm 2021 so với cùng kỳ giai đoạn 2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Về kim ngạch

Xuất khẩu của Tây Ban Nha tăng 21,2% trong giai đoạn từ tháng 1-12 năm 2021 so với cùng kỳ giai đoạn 2020 đạt 316,61 tỷ Euro và nhập khẩu tăng 24,8% lên 342,79 tỷ Euro. Theo thực tế, xuất khẩu tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá xuất khẩu tăng 7,9%, và nhập khẩu tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái do giá nhập khẩu tăng 9,7%.

Thâm hụt thương mại của Tây Ban Nha tăng lên 26,18 tỷ Euro (so với thâm hụt 13,42 tỷ euro cùng kỳ giai đoạn 2020). Tỷ lệ xuất/nhập khẩu đạt 92,4%, thấp hơn 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020 (95,1%, số liệu tạm tính). Cán cân thương mại không tính sản phẩm năng lượng thâm hụt 852,2 triệu Euro, trái ngược với thặng dư 1,11 tỷ euro trong năm 2020, và cán cân thương mại các sản phẩm năng lượng thâm hụt tăng 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 25,33 tỷ Euro.

Về cơ cấu ngành hàng

Các lĩnh vực xuất khẩu chính của Tây Ban Nha trong năm 2021 là tư liệu sản xuất (chiếm 18,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước), thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (18,0% tổng kim ngạch, tăng 11,1%), sản phẩm hóa chất (17,0% trong tổng xuất khẩu, tăng 32,3%) và phương tiện đi lại (12,8% trong tổng xuất khẩu, tăng 5,0%).

Thị phần lớn nhất theo ngành hàng nhập khẩu của Tây Ban Nha là tư liệu sản xuất (chiếm 20,7% tổng nhập khẩu và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước), theo đó là sản phẩm hóa chất (18,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 28,5%), năng lượng (13,6% tổng nhập khẩu, tăng 72,3%) và thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (11,5% tổng nhập khẩu, tăng 16,5%).

Trong số các phân ngành, đóng góp tích cực lớn nhất vào sự thay đổi hàng năm trong xuất khẩu của Tây Ban Nha (tăng 21,2%) là dầu và phụ phẩm (2,3 điểm phần trăm), thuốc chữa bệnh (1,9 điểm) và sắt thép (1,3 điểm điểm). Mặt khác, đóng góp tiêu cực lớn nhất theo phân ngành tương ứng với máy bay (-0,2 điểm).

Các phân ngành có đóng góp tích cực nhất vào sự thay đổi hàng năm trong nhập khẩu của Tây Ban Nha trong năm 2021 (tăng 24,8%) là dầu và phụ phẩm (4,7 điểm), thuốc chữa bệnh (2,2 điểm) và khí (1,7 điểm). Đóng góp tiêu cực duy nhất là máy bay (-0,1 điểm).

Sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới, nhất là khu vực thị trường xuất khẩu chính của Tây Ban Nha như EU, Bắc Mỹ và châu Mỹ la tinh; việc tăng cường thực hiện các chính sách kích thích kinh tế - tài chính, trong đó đặc biệt là Kế hoạch Hồi phục, Chuyển đổi và Tự cường (Recovery, Transformation and Resilience Plan); và cùng với dự kiến hoàn thành mở rộng diện tiêm chủng vắc-xin cho tất cả các đối tượng khoảng trên 95% dân số ngay trong nửa đầu năm 2022 là những yếu tố cơ bản cho dự báo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan.

PV