Tịch thu thuốc do Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu vì kém chất lượng

17:32 08/08/2022

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Huy Khánh thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn số 7107/QLD-CL.

Căn cứ Công văn số 7107/QLD-CL ngày 26/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu thuốc Rabesta 20 không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc viên nén bao tan trong ruột Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg), SDK: VN- 18521-14, Lô SX: V-159, NSX: 14/02/2022, HD: 13/02/2024.

Lô thuốc này do Công ty Stallion Laboratories Pvt. Ltd (Ấn Độ) sản xuất, Công ty CP Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu. Mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. 

Tịch thu thuốc do Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu vì kém chất lượng
Tịch thu thuốc do Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu vì kém chất lượng.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Huy Khánh thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn số 7107/QLD-CL.

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc viên nén bao tan trong ruột Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg), SDK: VN-18521-14, Lô SX: V-159, HD: 13/02/2024 của các đơn vị.

Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, DN kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khấn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

PV