Thoái sạch vốn tại 3 công ty con, Tasco dự kiến thu về trên 600 tỷ đồng

DNHN - Theo BCTC hợp nhất quý III/2021, Công ty CP Tasco đang sở hữu 12 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết. Như vậy, nếu thương vụ thành công, HUT chỉ còn sở hữu 9 Công ty con và 1 Công ty liên kết.

HĐQT Công ty CP Tasco (HUT/HNX) vừa thông qua Nghị quyết chủ trương chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại các công ty con/công ty liên kết.

Cụ thể, HUT sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp tại 7 đơn vị thuộc các lĩnh vực hoạt động cần tái cấu trúc với giá trị thoái vốn tối thiểu là 600 tỷ đồng. Riêng đối với lĩnh vực năng lượng, HUT sẽ tìm kiếm đối tác hợp tác để triển khai.

Thoái sạch vốn tại 3 công ty con, Tasco dự kiến thu về trên 600 tỷ đồng
Thoái sạch vốn tại 3 công ty con, Tasco dự kiến thu về trên 600 tỷ đồng.

Danh sách các đơn vị HUT sẽ thoái sạch vốn là 3 Công ty con (Tasco Thành Công, Tasco Nam Định, An Nhiên Foods) và 4 công ty liên doanh, liên kết (Bất động sản Thái An, Tasco Thăng Long, D-Tech và Tổng Công ty Thăng Long).

Theo BCTC hợp nhất quý III/2021, HUT đang sở hữu 12 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết. Như vậy, nếu thương vụ thành công, HUT chỉ còn sở hữu 9 Công ty con và 1 Công ty liên kết.

HĐQT HUT cũng vừa thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành 80 triệu cp riêng lẻ. Cụ thể, số tiền dự kiến trả từ phát hành cổ phiếu hơn 105 tỷ đồng sẽ được HUT sử dụng thanh toán công nợ đối với nhà thầu và thanh toán nợ vay cá nhân. Có 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ của HUT.

PV

Tin liên quan