Thanh Hóa: Ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư xây dựng Dự án trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và hạ tầng khu công nghiệp số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

DNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty CP Đầu tư và quản lý tài sản Á Châu và các đối tác về Dự án đầu tư Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu ký kết Biên bản ghi nhớ

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trong phạm vi Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư để tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu và các đối tác nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề xuất triển khai dự án tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất.

Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn Công ty CP Đầu tư và quản lý tài sản Á Châu và các đối tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để đạt được các giấy phép cần thiết đối với dự án. Phấn đấu trong một năm sau khi ký biên bản ghi nhớ, tỉnh sẽ cấp đầy đủ thủ tục cho nhà đầu tư triển khai Dự án. Ngoài các cơ chế ưu đãi theo quy định chung của pháp luật Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ xem xét, ban hành thêm các chính sách phù hợp với thực tiễn trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp.

Công ty CP Đầu tư và quản lý tài sản Á Châu sẽ cam kết ưu tiên, tập trung nguồn lực tài chính để triển khai dự án nêu trên với công nghệ, thiết bị máy móc tiên tiến, thân thiện với môi trường; đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, môi trường, an toàn lao động, an ninh… theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại lễ ký kết, đại diện Công ty CP Đầu tư và quản lý tài sản Á Châu cho biết: Việc đầu tư Dự án trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 6 đã được đơn vị nghiên cứu kỹ trong thời gian dài về các yếu tố thực địa, thị trường, xu thế... Phía doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần đồng hành của tỉnh Thanh Hóa và mong muốn tiếp tục được chỉ đạo bài bản trong vấn đề giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý để Công ty sớm đầu tư, vận hành giai đoạn 1 của dự án sớm nhất sau khi có đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn trên diện tích khoảng 395 ha, bao gồm 370 ha đất công nghiệp thuộc Khu công nghiệp số 6 - Khu Kinh tế Nghi Sơn và 25 ha đất cảng, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Đây là Dự án quan trọng, có tính chất đột phá và phù hợp với định hướng phát triển, thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đặc biệt, việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics được xác định có vai trò quan trọng đối với việc vận hành hiệu quả Khu Kinh tế Nghi Sơn và tạo lực hút tới các khu vực lân cận.

Tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 -NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, sẽ là điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai Dự án của doanh nghiệp.

Minh Hiền

Tin liên quan