Sẽ có quy định về việc giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần

DNHN - Một số ngân hàng thương mại cổ phần đã đề nghị ngân hàng Nhà nước giảm mức vốn điều lệ, song các quy định hiện hành chưa hướng dẫn về vấn đề này.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự định bổ sung trình tự, thủ tục về giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (NHTM). Động thái này xuất phát từ việc thời gian gần đây NHNN nhận được đề nghị của NHTM có nhu cầu giảm mức vốn điều lệ, song các quy định hiện hành chưa hướng dẫn về vấn đề này.

Theo đó, hồ sơ xin giảm vốn điều lệ của NHTM trình lên NHNN sẽ phải nêu rõ lý do giảm, mức vốn giảm, thời gian giảm cũng như đánh giá tác động của việc giảm vốn điều lệ đối với tình hình hoạt động, an toàn hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là các chỉ số như: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; giới hạn góp vốn, mua cổ phần; giới hạn, hạn chế cấp tín dụng… 

Sẽ có quy định về việc giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
Sẽ có quy định về việc giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần.

NHNN đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, NHNN dự định sẽ bô sung quy định về giảm vốn điều lệ của NHTM cổ phần.

NHNN cho biết, thời gian qua, NHNN nhận được đề nghị của NHTM cổ phần có nhu cầu giảm mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 29 Luật các TCTD. Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư số 50 hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận những thay đổi quy định tại Điều 29 Luật các TCTD mới chỉ quy định về việc tăng mức vốn điều lệ của NHTM mà chưa có quy định về việc giảm vốn điều lệ của NHTM cổ phần.

PV

Tin liên quan