Quan ngại khó khăn, Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy vẫn kỳ vọng thu lãi lớn

21:49 27/06/2023

Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã định rõ rằng năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh kinh tế chung.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH) đã công bố kế hoạch tăng lợi nhuận sau thuế ở mức 2 con số trong năm 2023. Thông tin này được tiết lộ tại đại hội cổ đông năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 7/7 với hình thức trực tuyến.

Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ, doanh thu năm 2022 của TCH đạt 1.227 tỷ đồng, giảm 5,58% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đã tăng đáng kể lên 945,28 tỷ đồng, tăng 210,25% so với năm trước.

Quan ngại khó khăn, Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy vẫn kỳ vọng thu lãi lớn
Quan ngại khó khăn, Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy vẫn kỳ vọng thu lãi lớn.

Sau quá trình hợp nhất, doanh thu hợp nhất của TCH trong năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, giảm 24,05% so với kết quả của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 21,19% xuống còn 480,17 tỷ đồng.

Công ty cho biết rằng, mặc dù hoạt động kinh doanh bất động sản của các công ty con đạt hiệu quả tốt và duy trì, nhưng tình hình kinh tế chung và biến động của thị trường đã ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TCH, dẫn đến giảm doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong năm tài chính 2022.

Trong năm 2023, công ty tập trung nguồn lực vào việc đầu tư vào các dự án bất động sản tại Hà Nội và Hải Phòng, ngoài việc kinh doanh xe ôtô. TCH đã định rõ rằng năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh kinh tế chung. Do đó, công ty sẽ tiếp tục kinh doanh thương mại phân phối xe ôtô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Công ty đặt kỳ vọng rằng các dự án đầu tư bất động sản sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai, với quy mô lớn và dự kiến triển khai và bàn giao trong 2-3 năm tới.

Theo kế hoạch, Hội đồng quản trị công ty đề xuất kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 5,11% so với năm 2022. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế được dự kiến đạt 550 tỷ đồng, tăng 14,54% so với năm trước. Công ty cũng dự tính trả cổ tức 10% cho cổ đông.

PV (t/h)