PV Power tiếp tục năm thứ 3 liên tiếp được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức BB với triển vọng tích cực.

16:00 26/05/2023

Ngày 25/05/2023, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần thứ 3 liên tiếp đối với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) ở mức “BB” với triển vọng tích cực.

Đoàn làm việc PV Power thuyết trình 
Kế hoạch SXKD, ĐTXD
Đoàn làm việc PV Power thuyết trình Kế hoạch SXKD, ĐTXD.

Theo những thông tin đã được Fitch Ratings công bố, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) vinh dự khi tiếp tục được Fitch Ratings – tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế uy tín xác nhận là nhà phát hành ngoại tệ dài hạn đạt mức “BB” với triển vọng tích cực. Mức xếp hạng “BB” với triển vọng tích cực của PV Power ngang với xếp hạng quốc gia và các tập đoàn lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) – đơn vị sở hữu khoảng 80% cổ phần của PV Power và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Việc xếp hạng tín nhiệm lần này được PV Power chuẩn bị rất nghiêm túc, kỹ càng, phản ánh toàn diện tình hình hoạt động của Tổng công ty từ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đến tài chính, sản xuất kinh doanh và đã được Fitch Ratings đánh giá một cách khách quan, chính xác. Điều này một lần nữa khẳng định tính minh bạch, tin cậy và phán ánh đúng thực tế hiện này của PV Power là một trong những tổng công ty phát điện hàng đầu Việt Nam.

Tại Việt Nam hiện nay, PV Power là một trong số ít các doanh nghiệp điện đã đầu tư và vận hành các nhà máy điện trong tất cả các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, điện khí và điện từ năng lượng tái tạo, trong đó có 4 nhà máy điện khí với tổng công suất 2.700MW và đang đầu tư các dự án điện khí lớn như Nhơn Trạch 3&4, Quảng Ninh….Định hướng của PV Power trong năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án sử dụng năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo sự cân bằng các loại hình nguồn điện, cùng với Petrovietnam thực hiện dịch chuyển năng lượng theo cam kết Chính phủ là đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050.

Năm 2022, tổng sản lượng điện thương mại toàn Tổng công ty đạt 14.197 Tr.kWh, tương đương 102% kế hoạch; doanh thu toàn Tổng công ty đạt 28.790 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 2.809 tỷ đồng, hoàn thành 325% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 985 tỷ đồng.

Mức tín nhiệm “BB” với triển vọng tích cực liên tiếp trong 3 năm đã khẳng định tình hình kinh doanh và tài chính vững mạnh của doanh nghiệp cũng như triển vọng càng tích cực hơn trong tương lai khi PV Power có thể nâng cao khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa nguồn huy động vốn cho các dự án đầu tư triển vọng sắp tới.

Nguyễn Cường