Phú Thọ: Hoạt động khuyến công hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển

12:14 15/03/2023

Những năm qua, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, từ đó các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

Điểm giới thiệu, trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh
Điểm giới thiệu, trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công thương - Sở Công thương thực hiện hai đề án khuyến công Quốc gia, 12 dự án khuyến công địa phương, hỗ trợ cho sáu doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Các nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Cũng trong năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công thương đã hỗ trợ xây dựng năm website bán hàng, hỗ trợ ứng dụng tem điện tử cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng nông sản. Được hỗ trợ ứng dụng trên nền tảng số đã giúp giảm bớt nhiều khâu trung gian trong phân phối hàng hóa cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích, sự tiện lợi khách hàng.

Trong tỉnh phát triển nhiều điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Thông qua hoạt động của điểm giới thiệu đã trợ giúp các doanh nghiệp, HTX của tỉnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, giúp các đơn vị có chiến lược thay đổi phương thức sản xuất về công nghệ, mẫu mã, chủng loại, giá cả cạnh tranh.

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc HTX chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) cho biết: HTX được tư vấn các chính sách hỗ trợ trong chương trình khuyến công nhằm đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, được ưu tiên tham gia các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại. Sản phẩm chè xanh của HTX cũng được hỗ trợ tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử giaothuong.net.vn, voso.vn và có mặt tại các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP. 

Thời gian tới, hoạt động khuyến công tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Trong đó, trọng tâm thực hiện các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, các dự án nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất hàng hóa lợi thế xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

P.V