Phú Thọ: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt nhiều kết quả tích cực

DNHN - Việc tăng cường công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn như Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư. Tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc một cách tổng lực với tham gia của cả hệ thống chính trị, chính vì vậy công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

 

Nhờ được tham gia lớp học sơ cấp nghề may công nghiệp, chị Phùng Thị Mai, ở xã Tân Phú, huyện Tân Sơn và nhiều chị em trong xã đã có việc làm ổn định.
Nhờ được tham gia lớp học sơ cấp nghề may công nghiệp, chị Phùng Thị Mai, ở xã Tân Phú, huyện Tân Sơn và nhiều chị em trong xã đã có việc làm ổn định.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh Phú Thọ có trên 45.800 nông dân được đào tạo nghề, 35.750 đoàn viên thanh niên được tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT…, góp phần nâng tỉ lệ lao động được đào tạo và truyền nghề trên địa bàn tỉnh đạt 70,5%. Ngành nghề được đào tạo chủ yếu thuộc hai lĩnh vực: Nông nghiệp và phi nông nghiệp với các nghề: Kỹ thuật trồng lúa, rau an toàn, cây có múi, nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật hàn, điện, điện dân dụng, may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp… Đa số học viên sau khi học nghề đã tìm kiếm được việc làm mới hoặc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, cho thu nhập cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng sự dịch chuyển sản xuất từ năng suất thấp lên năng suất cao, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo nghề cho LĐNT; đa dạng hóa ngành nghề đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung chương trình đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của xã hội và bản thân người học. Đồng thời đổi mới phương thức đào tạo, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề, hợp tác xã…, đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động.

Trong công tác đào tạo nghề, cần tích cực ứng dụng thành tựu KHCN hiện đại để nâng cao trình độ tay nghề, tạo động lực cho người lao động tìm tòi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, năng suất cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về vốn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu việc làm cho LĐNT sau khi học nghề, nhất là lao động thuộc diện hộ nghèo; nhân rộng các mô hình đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm… giúp người lao động không chỉ nâng cao trình độ tay nghề mà còn tăng cao về thu nhập.

PV

Bài liên quan