Phạt, truy thu Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hơn 750 triệu đồng

DNHN - Cục thuế TP Hồ Chí Minh xác định Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS/UPCoM).

Cục thuế TP Hồ Chí Minh xác định: SBS đã có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Phạt, truy thu Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hơn 750 triệu đồng
Phạt, truy thu Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hơn 750 triệu đồng.

Với hành vi trên, SBS bị xử phạt số tiền hơn 111 tỷ đồng cho hành vi vi phạm của mình.

Biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế hơn 557 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 81 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 18/11/2021. SBS có trách nhiệm tự tính và nộp tiền thuế kể từ sau ngày 18/11/2021 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà SBS phải nộp hơn 750 triệu đồng.

PV

Tin liên quan