Phát triển Hàng Hải sắp chi gần 11 tỷ đồng trả cổ tức

DNHN - Với gần 9 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty CP Phát triển Hàng Hải sẽ chi gần 11 tỷ đồng tiền cổ tức cho cổ đông.

Theo thông báo, Công ty CP Phát triển Hàng Hải (VMSHNX) sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/10/2021.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/cp, tức cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận 1.200 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/10/2021. Với gần 9 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi gần 11 tỷ đồng tiền cổ tức cho cổ đông.

Phát triển Hàng Hải sắp chi gần 11 tỷ đồng trả cổ tức
Phát triển Hàng Hải sắp chi gần 11 tỷ đồng trả cổ tức.

Nửa đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động khai thác kho bãi và đội xe vận tải của VMS gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động này giảm. Hoạt động dịch vụ logistics vẫn có khách hàng ổn định, tuy nhiên, dịch vụ này có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp.

Kết quả, VMS ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm hơn 118 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận gộp giảm 9%, còn gần 12 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác tăng thêm gần 3 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác giảm 564 triệu đồng nên lợi nhuận ròng của Công ty giảm 48% so với cùng kỳ, còn gần 4 tỷ đồng.

Năm 2021, VMS đặt kế hoạch doanh thu đạt 247 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 14 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, VMS đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

Linh Anh

Tin liên quan