Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh sắp nâng vốn lên 127 tỷ đồng từ cổ phiếu

DNHN - Công ty CP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành hơn 3,6 triệu cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 36 tỷ đồng.

Công ty CP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa, FHS/UPCoM) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/10/2021.

Theo đó, Fahasa dự kiến phát hành hơn 3,6 triệu cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 36 tỷ đồng.

Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh sắp nâng vốn lên 127 tỷ đồng từ cổ phiếu
Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh sắp nâng vốn lên 127 tỷ đồng từ cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2.5:1 (sở hữu 25 cp sẽ được nhận 10 cp mới, tương ứng tỷ lệ 40%). Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

Trường hợp phát hành thành công, vốn điều lệ của FHS sẽ tăng từ 91 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng.

Mới đây, FHS vừa trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1.000 đồng). Với hơn 9 triệu cp đang lưu hành, ước tính FHS đã chi hơn 9 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Linh An

Tin liên quan