Phạt CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex vì sai phạm trong chứng khoán

23:25 21/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty CP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

Ngày 17/12/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (địa chỉ QL 1A, ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Phạt CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex vì sai phạm trong chứng khoán
Phạt CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex vì sai phạm trong chứng khoán.

Công ty CP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hệ thống IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội đối với các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính (BCTC) các năm 2017, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2018 riêng và hợp nhất; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019, 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019; BCTC quý IV/2019; BCTC bán niên các năm 2018, 2020 đã được soát xét; không công bố trên hệ thống IDS về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội BCTC quý I/2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS về BCTC các quý I, II, III, IV năm 2020, quý I/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội về BCTC năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 13/4/2021; thay đổi người nội bộ (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát) có hiệu lực từ ngày 08/4/2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội và công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS đối với BCTC quý 4/2017; BCTC các quý I, II, III năm 2018; BCTC quý IV năm 2018 riêng và hợp nhất; BCTC quý I/2019 riêng và hợp nhất.

PV