Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Cục Hàng không Việt Nam giám sát chặt Bamboo Airways

DNHN - Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của Bamboo Airways trong thời gian tới.

Liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết bị bắt, lãnh đạo hãng hàng không này cho biết các tổ chức tài chính vẫn cam kết hỗ trợ, dòng tiền vẫn được đảm bảo nhằm duy trì hoạt động của hãng bình thường.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của Bamboo Airways trong thời gian tới.

Trong cuộc họp khẩn với lãnh đạo chủ chốt của Bamboo Airways để đánh giá rủi ro, đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối vào chiều 30/3, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways được cấp sửa đổi lần gần nhất về vận tải, giấy phép kinh doanh vận tải hàng không vào ngày 3/2/2021.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Cục Hàng không Việt Nam giám sát chặt Bamboo Airways
Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Cục Hàng không Việt Nam giám sát chặt Bamboo Airways.

Đến nay Bamboo Airways đang khai thác 29 tàu bay. Trong đó, gần nhất, ngày 5/12/2022, có một tàu bay A319 sẽ kết thúc hợp đồng thuê. Các tàu khác đều kết thúc hợp đồng vào các năm 2024, 2025 và các năm sau nữa.

Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được văn bản nào của tổ chức cho thuê tàu bay cũng như tổ chức ủy quyền yêu cầu tạm dừng khai thác tàu bay của Bamboo Airways. Hiện, người đại diện pháp luật của Bamboo Airways là ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc.

Mặt khác, trong Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua các quyết định, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Đại diện Cục Hàng không cho rằng theo Điều lệ vận chuyển, cá nhân Chủ tịch của Bamboo Airways, cụ thể là ông Trịnh Văn Quyết sẽ không có quyền quyết định chiến lược phát triển công ty, kế hoạch phát triển kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển đội tàu bay. Người đại diện pháp luật là ông Đặng Tất Thắng sẽ phụ trách toàn bộ.

Hiện nay, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tương ứng số cổ phần Bamboo Airways mà ông Quyết sở hữu cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC. Như vậy, bà Yến sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC-Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Ngoài ra, Bamboo Airways đã triển khai ngay các biện pháp nhằm tăng cường an toàn đảm bảo hoạt động khai thác bay, giảm tối đa các rủi ro; bộ máy hoạt động từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên, duy trì hoạt động ổn định, bền vững; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động cam kết đoàn kết, đồng hành cùng hãng để duy trì hoạt động bình thường, đặc biệt là đảm bảo an toàn bay và chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững.

PV

Bài liên quan