Nợ xấu có quay trở lại trong năm 2019?

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hiện tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước và các ngân hàng có nguồn lực tốt hơn để xử lý nợ xấu.

Bức tranh ngành ngân hàng vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phác họa trong "Báo cáo Triển vọng ngành ngân hàng 2019" có nhiều điếm nhấn đặc biệt.

BVSC dự báo tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) toàn ngành năm 2019 sẽ duy trì ở mức 3,2%. Ngành ngân hàng có thể đạt mức NIM tương đương 2018 do tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động) tại hầu hết các ngân hàng vẫn đang ở dưới mức quy định theo Thông tư 36 và "quyền mặc cả" của ngân hàng vẫn tốt hơn so với khách hàng, nhờ đó có thể thay đổi lãi suất đầu ra theo biến động lãi suất đầu vào, duy trì chênh lệch lãi suất hợp lý.

Hai yếu tố tác động tiêu cực tới NIM là việc đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn phải về 40% vào 1/1/2019 và nguồn vốn giá rẻ từ Kho bạc Nhà nước có thể sẽ giảm trong 2019 do tình hình giải ngân đầu tư công tốt hơn so với 2018. Tuy nhiên, tiền gửi kho bạc nhà nước chỉ ảnh hưởng đến 3 NHTMCP Nhà nước là BID, CTG, VCB và những ngân hàng đang có thể có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn quanh mức 40% gồm có VIB, TPB, LPB, EIB và BAB.

Tỷ lệ LDR tính theo Thông tư 36 tại phần lớn các ngân hàng vẫn đang ở mức thấp hơn so với quy định. Do đó, các ngân hàng vẫn còn có room để đẩy tỷ lệ LDR lên mức cao hơn.

Đối với vấn đề nợ xấu, BVSC nhận định rủi ro tỷ lệ nợ xấu tăng trở lại trong năm 2019 là không lớn. Theo BVSC, chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn tốt, do tỷ lệ nợ nhóm 2 chưa có dấu hiệu tăng. Thêm vào đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu hiện tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước và các ngân hàng có nguồn lực tốt hơn để xử lý nợ xấu.

 

Ngoài ra, rủi ro nợ xấu bán cho VAMC quay lại nội bảng là không lớn. Mặc dù phần lớn số nợ được bán cho VAMC trong năm 2014 và 2015 sẽ đáo hạn vào 2019 và 2020 nhưng BVSC cho hay, phần lớn lượng trái phiếu này tập trung ở những ngân hàng đang tái cơ cấu và những ngân hàng này có thể có thời gian xử lý trái phiếu VAMC dài hơn 5 năm.

5 ngân hàng lớn bao gồm VCB, ACB, MBB, TCB, CTG đã trích lập hết và tất toán trái phiếu VAMC. Lợi nhuận tốt của 2018 có thể giúp các ngân hàng có nguồn lực trích lập nốt số trái phiếu VAMC đã mua năm 2014.

Tin liên quan