Nợ thuế hàng chục tỷ, Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn bị cưỡng chế

DNHN - Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư xác định Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do nợ thuế hơn 32 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư vừa ban hành Quyết định số 2179/QĐ-ĐT ngày 3/8/2022 vì việc cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn.

Theo đó, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư xác định Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn (địa chỉ tại 173 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh); mã số thuế: 0301043751 bị cưỡng chế thi hành nội dung công văn số 8918/CTTPHCM-QLN ngày 28/7/2022 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định cưỡng chế thuế đối với Thương mại và Du lịch Sài Gòn
Quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn.

Lý do cưỡng chế là Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn có tiền thuế nợ quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền cưỡng chế: 32.787.592.535 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu năm trăm chia mươi hai nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng).

Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 11/8/2022 - 10 /8/2023. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Linh Anh

 

Bài liên quan