Nhựa Bình Minh lần đầu thua lỗ

10:35 27/10/2021

Với thua lỗ ở quý III, Công ty CP Nhựa Bình Minh thực hiện 60% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới chỉ thực hiện được 19% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP/HoSE) chưa bao giờ có cái kết buồn như quý 3 năm nay khi lần đầu tiên thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hết quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp nhựa đạt hơn 527 tỷ đồng, giảm đến 57% so cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ giảm giá vốn thấp hơn doanh thu (giảm 34%) khiến lãi gộp giảm 93% so cùng kỳ, chỉ còn gần 24 tỷ đồng. Biên lãi gộp tụt dốc không phanh từ 32% xuống còn 4%.

Nhựa Bình Minh lần đầu thua lỗ
Nhựa Bình Minh lần đầu thua lỗ.

Mặc dù chi phí tài chính (giảm 57%) và bán hàng (giảm 57%) đều giảm mạnh, cùng với chi phí quản lý đi ngang, nhưng do lợi nhuận gộp “teo tóp” nên không đủ bù đắp các chi phí này khiến BMP ôm lỗ ròng gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi ròng hơn 153 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, BMP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.133 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng lao dốc 76%, còn gần 100 tỷ đồng

Năm 2021, BMP đặt kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng. So với kết quả năm 2020, Công ty kỳ vọng doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận sau thuế đi ngang.

Như vậy, với thua lỗ ở quý III, BMP thực hiện 60% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới chỉ thực hiện được 19% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Linh Anh