Nhu cầu về dầu khí của Indonesia vẫn rất lớn tới năm 2050

11:11 03/11/2021

Nhu cầu về dầu khí của Indonesia vẫn rất lớn tới năm 2050.

Sản xuất dầu khi ở Indonesia

Sản xuất Dầu khí ở Indonesia. (Ảnh: Global Business Guide Indonesia)

Chính sách năng lượng quốc gia trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Indonesia đã ghi nhận tỷ trọng dầu khí vẫn chiếm tới 47% (giảm từ mức 50,7% của giai đoạn 20216- 2020) trong tổng nguồn cung cho nhu cầu năng lượng của đất nước, tiếp đến là than đá 30% và năng lượng tái tạo là 23%.

Tới năm 2050 tỷ trọng dầu khí vẫn đứng ở mức cao là 44%, than đá là 25% và năng lượng tái tạo là 31%. Hai trọng tâm trong chiến lược năng lượng của Indonesia trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đó là: Tăng sản lượng dầu khí và giảm khí thải carbon.

Ngành dầu khí vẫn được xác định là động lực của kinh tế đất nước góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Với mục tiêu 1 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030, Chính phủ "Xứ sở Vạn Đảo" hiện đang tiến hành rà soát, sửa đổi các quy định quản lý ngành để thu hút thêm FDI trong thời gian tới.

Duy Đức