Nhà Khang Điền - KDH lý giải việc không trả cổ tức bằng tiền mặt

DNHN - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - KDH thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Theo đó KDH đã phát hành gần 55,8 triệu cp đến hơn 11.000 cổ đông.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH/HoSE) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020 và phát hành ESOP. Vốn điều lệ Công ty nâng lên mức 6.429 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, KDH đã phát hành gần 55,8 triệu cp đến hơn 11.000 cổ đông.

Đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), KDH cho biết, đã phân phối 8,4 triệu cp tương ứng 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho 328 người lao động. Tính chung, KDH đã phát hành hơn 64 triệu cp, nâng vốn điều lệ từ 5.787 tỷ đồng lên thành 6.429 tỷ đồng. 

Nhà Khang Điền - KDH lý giải việc không trả cổ tức bằng tiền mặt
Nhà Khang Điền - KDH lý giải việc không trả cổ tức bằng tiền mặt.

Về việc không chia cổ tức bằng tiền mặt, Ban lãnh đạo KDH lý giải vì Công ty hiện phải tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư và mở rộng quỹ đất và đền bù để chuẩn bị cho các dự án. Công ty có các dự án trọng điểm ở phía Tây TP Hồ Chí Minh nên phải dồn hết nguồn lực chính để tập trung mở rộng quỹ đất, khai thác kinh doanh quỹ đất này, tăng tốc kinh doanh sau này.

Năm 2021, KDH dự kiến doanh thu sẽ đạt 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 4% so với thực hiện trong 2020. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 10%.

Linh Anh

Tin liên quan