Nghệ An yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên đại bàn tỉnh…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành cho doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện việc đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu cách ly y tế, khu vực phong tỏa theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 và các khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, cụ thể: Cho phép cán bộ, công nhân viên và phương tiện của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông được phép di chuyển, ra vào các khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội, các cơ sở cách ly để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, thông tin liên lạc thiết yếu như: Chuyển phát hồ sơ, văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp, chuyển phát hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế; ứng cứu mạng lưới viễn thông khi có sự cố gián đoạn thông tin. 

Trụ sở chi nhánh Viettel Nghệ An

Giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công nhân viên và phương tiện ra vào các khu vực trên đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khi cần thực hiện các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, bảo đảm thông tin liên lạc thiết yếu, ứng cứu sự cố thông tin ở các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, cơ sở cách ly… phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Lệnh cắt cử thực hiện nhiệm vụ với đầy đủ thông tin (họ tên, bộ phận công tác, chức vụ, nhiệm vụ cần thực hiện, địa điểm thực hiện…) do Lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền ký, xuất trình cho các đơn vị quản lý khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, cơ sở cách ly để được hướng dẫn vào ra đảm bảo an toàn. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan y tế. 

  Trụ sở VNPT Nghệ An

Được biết, trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh…và UBND các huyện, thị, thành hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống Covd-19.

Hoàng Lan

 

Tin liên quan