Nghệ An: Thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021 cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam

DNHN - Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An làm thủ tục để thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021…

Theo đó, các doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho thuê đất hoặc thuê lại đất của Công ty Phát triển đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nghệ An theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì được áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 với mức giảm 30% tổng số tiền còn lại phải nộp của năm (sau khi đã trừ các khoản tiền giảm khác theo quy định và không bao gồm các khoản nợ tiền thuê đất hay chậm nộp của các năm trước). 

 Khu Công nghiệp WHA Nghệ An thuộc Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An)

Các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) về cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (địa chỉ: số 09, đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) kể từ thời điểm Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp các doanh nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định trên. 

  Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam

Được biết, đây là chính sách ưu đãi về đất đai của Chính phủ được quyết định kịp thời, nhằm chia sẻ khó khăn cùng các doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tại quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm.

Văn Cương

Tin liên quan