Nghệ An: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất

13:18 11/10/2021

Trên địa bàn Nghệ An, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 60,25% tổng số doanh nghiệp…

Theo số liệu cho thấy, đến cuối năm 2020, Nghệ An có 13.220 doanh nghiệp đang hoạt động, đứng thứ 10 cả nước. Song, 98% doanh nghiệp Nghệ An là doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn, làm đầu tàu để dẫn dắt các doanh nghiệp khác phát triển. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất còn chiếm tỷ lệ thấp. Doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Nghệ An có 13.107 doanh nghiệp, chiếm 99,14%. Doanh nghiệp nhà nước có 63 doanh nghiệp, chiếm 0,48%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 50 doanh nghiệp, chiếm 0,38%.  

  Các doanh nghiệp dệt may Nghệ An chủ động ứng phó với dịch Covid-19 để đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình mới.

Xét trên phương diện ngành nghề, doanh nghiệp Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (60,25% tổng số doanh nghiệp). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 35,99%. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm 3,76%.

Năm 2016, thu từ khu vực doanh nghiệp đạt 7.431 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67,2% tổng thu trên địa bàn. Đến năm 2020, số liệu tương ứng là 10.501 tỷ đồng. Tạo việc làm mới hàng năm từ khu vực doanh nghiệp tăng từ 7.846 lao động năm 2016, đến năm 2020 là 10.412 lao động. 

  UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việ để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2025.

Thị trường xuất khẩu được mở rộng, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Từ 74 quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2016 lên 120 quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2020. Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu: Từ 129 doanh nghiệp năm 2016 lên 200 doanh nghiệp năm 2020.

Theo dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30.000 doanh nghiệp, trong đó có 20.000 doanh nghiệp hoạt động. Trung bình giai đoạn 2021 - 2025 tốc độ tăng số doanh nghiệp hoạt động đạt khoảng 8% - 9%/năm. Tăng tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn chiếm khoảng 4% - 6% trong tổng số doanh nghiệp vào năm 2025. 

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao tổng thể nội dung dự thảo Đề án.

Nghệ An định hướng phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế như du lịch, thương mại, logistics, giáo dục đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản phẩm số. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất quy mô lớn.

Văn Cương – Hoàng Lan