Ngành bảo hiểm trên hành trình về Net Zero

06:53 21/11/2023

Ông Ofir Eyal, Giám đốc tại Marakon đã phác thảo cách ngành bảo hiểm có thể khai thác các khả năng độc đáo của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi carbon thấp trong nền kinh tế.

Ảnh minh họa
Liệu lĩnh vực bảo hiểm có phát triển với tốc độ cần thiết để trở thành người hỗ trợ thực sự cho quá trình chuyển đổi hay không?

Khi thế giới vật lộn với nhu cầu chống biến đổi khí hậu, một số ngành công nghiệp đã nổi lên như những nhân tố chủ chốt trong nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mặc dù lĩnh vực bảo hiểm được cho là chậm thích ứng nhưng nó có tiềm năng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang mức 0 ròng.

Nó sẽ cần cung cấp các giải pháp sáng tạo có thể thích ứng với các hoạt động kinh tế 'sạch' mới nổi, đồng thời giúp quản lý các rủi ro ngày càng tăng liên quan đến khí hậu. Mặc dù đây là một cơ hội lớn nhưng câu hỏi vẫn là liệu lĩnh vực này có phát triển với tốc độ cần thiết để trở thành người hỗ trợ thực sự cho quá trình chuyển đổi hay không.

Cần nhiều sự hợp tác liên ngành

Ngành bảo hiểm giữ một vị trí độc nhất trong nền kinh tế toàn cầu. Chức năng chính của nó xoay quanh việc đánh giá và quản lý rủi ro, khiến nó trở thành một kênh thiết yếu trong chuỗi hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.

Và giống như mọi phân ngành của hệ thống tài chính, các hoạt động kinh doanh bảo hiểm truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và việc bảo lãnh cho các tài sản có hàm lượng carbon cao đã kéo dài các ngành công nghiệp sử dụng nhiều carbon và các rủi ro liên quan của chúng.

Khi thế giới hướng tới một tương lai không có lãi ròng, ngành bảo hiểm phải thích ứng với bối cảnh thay đổi nhanh chóng, điều này sẽ tạo ra các hoạt động và sản phẩm kinh tế mới đồng thời đưa ra các rủi ro mới liên quan đến biến đổi khí hậu.

Quá trình chuyển đổi sang số 0 ròng mang lại cả rủi ro mới và cơ hội mới cho mọi lĩnh vực - nhưng đối với ngành bảo hiểm, sự phân đôi giữa rủi ro và cơ hội càng củng cố mục đích của nó.

Câu hỏi đặt ra là ngành sẽ phản ứng thế nào trước những rủi ro mới này vẫn còn phải chờ xem, nhưng điều rõ ràng là sẽ cần phải có rất nhiều sự hợp tác liên ngành để đạt được điểm cuối mong muốn.

Để vượt qua yếu tố rủi ro

Một trong những thách thức lớn mà ngành phải đối mặt trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi ròng bằng 0 là tranh luận về việc thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch, vì nhiều công ty bảo hiểm vẫn đầu tư và bảo lãnh các tài sản có hàm lượng carbon cao.

Sự tăng trưởng của các quỹ và tài sản xanh đã mang lại cho các công ty bảo hiểm cơ hội điều chỉnh tốt hơn các chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư của họ với tham vọng không có lãi. Khi làm như vậy, họ không chỉ có thể giảm mức độ tiếp xúc với các tài sản có hàm lượng carbon cao mà còn hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp sạch và bền vững.

Ví dụ, các công ty bảo hiểm cũng đang phát triển các dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho các sản phẩm tài chính mới – chẳng hạn như tín dụng carbon – điều này đương nhiên sẽ yêu cầu các hình thức bảo hiểm mới để hoạt động hiệu quả.

Trong trường hợp tín dụng carbon được đổi lấy nỗ lực tái trồng rừng và sau đó một diện tích rừng bị đốt cháy, công ty đã mua tín chỉ sẽ cần bảo hiểm để tránh trách nhiệm pháp lý về carbon mới.

Rõ ràng là ngành này có cơ hội duy nhất để khuyến khích các hoạt động bền vững giữa các doanh nghiệp thông qua đánh giá rủi ro. Và bằng cách kết hợp các yếu tố ESG vào quy trình đánh giá rủi ro của mình, các công ty bảo hiểm cũng có thể khuyến khích và khen thưởng các doanh nghiệp có hoạt động bền vững. Điều này không chỉ làm giảm rủi ro mà còn hỗ trợ một nền kinh tế bền vững hơn.

Tiếp theo sẽ như nào?

Để vượt qua những thách thức và nắm bắt những cơ hội do quá trình chuyển đổi bằng không mang lại, nỗ lực hợp tác trong ngành bảo hiểm và bên ngoài với các lĩnh vực khác là điều cần thiết. Điều này bao gồm sự hợp tác với các cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn trong hệ thống tài chính, điều này sẽ có ảnh hưởng ngày càng tăng nhanh chóng trong những năm tới.

Ngoài ra, việc kết hợp các khả năng lập mô hình khí hậu mới và phân tích dữ liệu sẽ nâng cao tính chính xác của đánh giá rủi ro, cho phép các công ty bảo hiểm dự đoán và ngăn ngừa tổn thất liên quan đến khí hậu một cách hiệu quả hơn. Điều này sẽ không chỉ bảo vệ lợi nhuận của họ mà còn góp phần vào các nỗ lực phục hồi khí hậu rộng hơn.

Vai trò của ngành bảo hiểm trong việc đạt được các mục tiêu không có ròng là rất phức tạp. Lợi thế của người đi đầu nhanh chóng bị mất đi và khi các công ty bảo hiểm thấy rằng người khác có sản phẩm có lợi nhuận, họ sẽ dễ dàng sao chép sản phẩm đó.

Cách duy nhất để bảo vệ lợi thế này là thúc đẩy quan hệ đối tác sâu sắc hơn với các tập đoàn trong nền kinh tế xanh và với các công ty đang chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Con đường đạt đến mức 0 ròng có thể đầy thách thức nhưng nó mang lại những cơ hội thương mại đáng kể cho các công ty bảo hiểm sẵn sàng thích ứng và đổi mới trước các yêu cầu cấp bách về môi trường.

Quốc Anh t/h