Ngân hàng SCB và Nông nghiệp Sông Con cùng bị xử phạt

23:25 06/09/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt vi phạm đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (SCA) do vi phạm công bố thông tin.

Ngày 31/8/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 249/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) vì không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, SCB đã không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,3,4 năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,2 năm 2022.

Trước đó, năm 2021 SCB cũng từng bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng vì lỗi tương tự.

Ngân hàng SCB và Nông nghiệp Sông Con cùng bị xử phạt
Ngân hàng SCB và Nông nghiệp Sông Con cùng bị xử phạt.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (SCA) UBCKNN cũng đã phạt tiền 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Cụ thể: Ngày 30/8/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam).

Quyết định xử phạt nêu rõ, SCA bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, giải trình ý kiến ngoại trừ của vông ty kiểm toán trong BCTC năm 2020.

Bên cạnh đó, SCA cũng bị phạt 40 triệu đồng do nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán trong trường hợp phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật. Công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo công văn thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng số 67/TB-CPNNSC ngày 4/7/2022, chậm hơn 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2022.

 P.V