Nga Sơn (Thanh Hóa): dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP

19:14 01/11/2021

Trong những năm qua nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo của Huyện Nga Sơn đã thành lập ban điều hành Chương trình OCOP cấp huyện để triển khai các nhiệm vụ liên quan. Từ những ngày đầu thực hiện chương trình, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các xã, thị trấn lựa chọn sản phẩm để “nuôi dưỡng” theo các tiêu chí của sản phẩm OCOP.

Với những cách triển khai đúng hướng, phù hợp với thực tiễn, năm 2019, huyện Nga Sơn có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP là chiếu thủ công Ngân Khương và thảm cói trải sàn Ngân Khương. Để khuyến khích các thủ thể sản xuất trong huyện tham gia Chương trình OCOP, từ năm 2020, huyện có chính sách hỗ trợ mỗi sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 50 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong huyện đã hào hứng vào cuộc đồng hành cùng chính quyền địa phương. Trong 2 đợt bình xét sản phẩm OCOP của tỉnh trong năm qua, huyện đồng bằng ven biển này có thêm 7 sản phẩm OCOP. 

 Sản phẩm đông trùng hạ thảo Đăng Khoa của huyện Nga Sơn.

Theo ông Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Nga Sơn, cho rằng: Trong xây dựng sản phẩm OCOP, ngay từ đầu, chúng tôi xác định Nga Sơn là huyện có nhiều ưu thế, phải phát huy được điều này. Thời bao cấp, các sản phẩm từ cây cói của huyện Nga Sơn đã xuất khẩu đi Liên Xô và các nước Đông Âu. Đến nay, nhiều sản phẩm vẫn được duy trì và nâng cao chất lượng, mẫu mã. Theo đó, việc sản xuất của nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã trở thành bài bản, truyền thống. Huyện đã chỉ đạo các xã bám sát các tiêu chí của sản phẩm OCOP để triển khai, nhất là quan tâm đến chất lượng, mẫu mã.

Năm nay cấp tỉnh chỉ đạo huyện Nga Sơn xây dựng thêm 1 sản phẩm OCOP, tuy nhiên trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đạt được, huyện đang xây dựng các hồ sơ thủ tục để đề xuất 4 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói, 1 sản phẩm dưa hấu và 1 sản phẩm là dưa chuột baby được trồng trong nhà lưới theo các quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Vũ Tiến