Lợi nhuận trước thuế quý II của City Auto giảm 54% so với cùng kỳ

16:05 26/07/2021

Lợi nhuận trước thuế quý II của Công ty CP City Auto giảm 54% so với cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng chỉ còn vỏn vẹn hơn 547 triệu đồng, giảm 3% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty CP City Auto (CTF/HoSE), doanh thu thuần của CTF đạt hơn 1.356 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng doanh thu cao hơn giá vốn giúp lợi nhuận gộp của CTF tăng 83%, lên gần 84 tỷ đồng. Biên lãi gộp của Công ty cũng tăng từ 4,4% lên hơn 6,1%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh 86%, còn gần 7 tỷ đồng do trong kỳ Công ty không còn khoản lãi 42 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần, chi phí bán hàng cũng tăng 6%, lên gần 46 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế quý II của City Auto giảm 54% so với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế quý II của City Auto giảm 54% so với cùng kỳ.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của CTF giảm 54% so với cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng chỉ còn vỏn vẹn hơn 547 triệu đồng, giảm 3% so với cùng kỳ

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CTF thu về hơn 2.497 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 16 tỷ đồng, gấp 15,2 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, CTF đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với mục tiêu sản lượng xe tiêu thụ 8.734 xe, tăng 3% so với năm 2020. Doanh thu dự kiến đạt 7.380 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, gấp 55,9 lần thực hiện năm 2020.

Tương ứng CTF mới chỉ thực hiện được 34% chỉ tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021.

Linh An