Licogi 166 - LCS tạm ngừng kinh doanh 1 năm vì cạn kiệt tài chính

22:38 21/03/2023

Với lý do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, Licogi 166 xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Licogi 166 (LCS) tiền thân là Chi nhánh Công ty CP Licogi 16 tại Hà Nội, có vốn điều lệ 76 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực chính là hoạt động thi công xây lắp và hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong đó hoạt động thi công xây lắp là hoạt động chủ lực chiếm hơn 60% tỷ trọng cơ cấu doanh thu.

Mới đây, HĐQT Công ty CP Licogi 166 (LCS/HNX) vừa thông qua nghị quyết tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 15/03/2023 - 14/03/2024, với lý do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn. Licogi 166 xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Licogi 166 tạm ngừng kinh doanh 1 năm vì cạn kiệt tài chính
Licogi 166 tạm ngừng kinh doanh 1 năm vì cạn kiệt tài chính.

Trước đó ngày 14/03, cổ phiếu LCS của Licogi 166 vừa bị đỉnh chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2022 được soát xét quá 6 tháng so với quy định. Licogi 166 còn chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất, bao gồm BCTC soát xét bán niên và BCTC kiểm toán năm 2021 quá 6 tháng so với thời gian quy định.

Tạm ngừng kinh doanh là một phần trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Licogi 166. Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Licogi 166 cho biết Công ty không có nguồn tài chính để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh.

Trước tình hình trên, Tổng Giám đốc Licogi 166 kiến nghị ĐHĐCĐ cho phép tạm dừng hoạt động Công ty, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Thực tế với nhiều khó khăn từ những năm trước đó, Tổng Giám đốc Licogi 166 cho biết đã nỗ lực kêu gọi các cổ đông mới, lên phương án tái cấu trúc Công ty, tìm kiếm các dự án mới, tìm thị trường tiêu thụi và xuất khẩu đá nhưng do khó khăn về tài chính, ngân hàng đã dừng cho vay, dừng bão lãnh.

Do đó, năm 2022, Công ty đã dừng thi công các dự án, một số dự án đã ký đồng cũng phải dừng hoặc chuyển cho đơn vị khác thực hiện. HĐQT đã nghỉ và chưa bầu được HĐQT thay thế. Toàn bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc từ đầu năm 2022.

Năm 2022, Công ty chủ yếu giải quyết các việc tồn đọng, làm việc với ngân hàng, thu hồi công nợ. Kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể đạt doanh thu gần 3,4 tỷ đồng và lỗ trước thuế hơn 98 tỷ đồng, tăng mạnh hơn so với mức lỗ hơn 67 tỷ đồng ở năm 2021.

PV (t/h)