Lãnh đạo DNP Water liên tiếp xin từ nhiệm khỏi HĐQT Ninh Vân Bay

10:50 15/08/2022

Hai thành viên HĐQT vừa xin từ nhiệm là lãnh đạo cao cấp của Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) và gia nhập vào Ninh Vân Bay từ 2019.

CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) có thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 30/8 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 9.

Mặc dù Công ty không thông báo chi tiết nội dung họp nhưng bất ngờ Công ty công bố đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phạm Thành Thái Lĩnh và ông Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Lĩnh và ông Giang đều là lãnh đạo cao cấp của Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) và gia nhập vào Ninh Vân Bay từ 2019.

Lãnh đạo DNP Water liên tiếp xin từ nhiệm khỏi HĐQT Ninh Vân Bay
Lãnh đạo DNP Water liên tiếp xin từ nhiệm khỏi HĐQT Ninh Vân Bay.

Cụ thể, ông Lĩnh làm Giám đốc đầu tư từ 2018 đảm nhận nhiệm vụ phát triển hoạt động đầu tư tăng quy mô và vị thế DNP Water trong ngành nước. Ông Giang cũng được đề cử vào HĐQT của DNP Water từ 2018, đồng thời phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Trước đó, ông Hồ Việt Hà - Tổng Giám đốc Tasco (HUT ), Phó Chủ tịch DNP Water từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ninh Vân Bay nhường vị trí cho ông Vũ Hồng Quỳnh sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Thu Phương cũng có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS kể từ ngày 30/8.

Các lãnh đạo DNP Water rút khỏi HĐQT Ninh Vân Bay sau khi Công ty TNHH NVT Holidngs thông báo đã nhận chuyển nhượng 79,38 triệu cổ phiếu NVT để nắm giữ 87,8% vốn, tổng số tiền chi ra 1.190 tỷ đồng.

P.V