Lần đầu tiên sau 7 năm, Eximbank muốn chia cổ tức

DNHN - Ban lãnh đạo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank dự kiến trình Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu lần đầu sau 7 năm giữ lại lợi nhuận.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, sẽ đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Ngân hàng này từng được Ngân hàng Nhà nước gia hạn trái phiếu đặc biệt nên theo quy định không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Do đó, nhà băng này nhiều năm liền giữ lại lợi nhuận, lần gần nhất trả cổ tức là vào năm 2014.

Đây là một trong những nội dung quan trọng dự kiến được HĐQT Eximbank trình cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra ngày 27/4 tới đây. Nếu được chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án cụ thể. 

Lần đầu tiên sau 7 năm, Eximbank muốn chia cổ tức
Lần đầu tiên sau 7 năm, Eximbank muốn chia cổ tức.

Dự kiến với lợi nhuận được chia sau trừ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là gần 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ cố phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng dự kiến trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 60% so với năm trước lên 2.150 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng sụt giảm 4,2% xuống còn 160.435 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 11% xuống 100.767 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng giảm 3,8% xuống 133.917 tỷ đồng. 

Tổng nợ xấu của Eximbank tại thời điểm cuối năm 2020 tăng 31% so với đầu năm, lên mức hơn 2.534 tỷ đồng.

Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 3,3 lần và nợ có khả năng mất vốn gấp 2,3 lần đầu năm 2020. Kết quả kéo tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1,71% lên 2,52%. Tới hết năm 2020, tổng tài sản dự kiến tăng 10% lên 177.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 10% lên 148.000 tỷ, dư nợ cấp tín dụng (gồm cả cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 6,5% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt lên 108.000 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan