Lãi ròng của Công nghiệp Tân Tạo còn 75 tỷ đồng sau soát xét

14:30 30/08/2021

BCTC sau soát xét của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận lãi ròng giảm 21% so với báo cáo tự lập, còn gần 75 tỷ đồng từ mức 95 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) ghi nhận lãi ròng giảm 21% so với báo cáo tự lập, còn gần 75 tỷ đồng từ mức 95 tỷ đồng.

ITA lý giải nguyên nhân xảy ra chênh lệch chủ yếu là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 59% so với trước soát xét, lên hơn 45 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp không thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó, ITA cũng phát sinh khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết không được đề cập ở báo cáo tự lập.

Lãi ròng của Công nghiệp Tân Tạo còn 75 tỷ đồng sau soát xét
Lãi ròng của Công nghiệp Tân Tạo còn 75 tỷ đồng sau soát xét.

Trong báo cáo, kiểm toán viên đã nhấn mạnh nhiều vấn đề của ITA. Đơn cử như việc hết tháng 6/2021, ITA đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu Mở rộng với diện tích 921 ha và Khu công nghiệp Tân Đức với diện tích 1.651 ha.

Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật Đất đai số 45/2013/QH2013 và các Nghị định hướng dẫn, Tập đoàn có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được Tập đoàn trích trước.

Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này nên Tập đoàn vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu Mở rộng và Khu công nghiệp Tân Đức.

Lãnh đạo ITA cho biết, Ban Tổng giám đốc đang trong quá trình làm việc với cơ quan nhà nước và nộp hồ sơ cần thiết đến các cơ quan Nhà nước. Kết quả sau cùng chưa xác định được. Do đó, Ban Tổng giám đốc quyết định trình bày khoản phải trả Nhà nước liên quan đến chi phí thuê đất này là khoản nợ tiềm tàng.

Một vấn đề khác kiểm toán cũng nhấn mạnh, tính tới ngày 30/6/2021, Tập đoàn ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty Cổ phần Tân Tạo 2 (TEC 2) với tổng giá trị là 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu từ TEDC và TEC2 và Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo (TEC) với tổng giá trị 1.412 tỷ đồng. Các khoản này phát sinh liên quan tới quá trình phát triển dự án Nhiệt điện Kiên Lương đang được thực hiện bởi TEC. Ban giám đốc của TEC đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước cho việc khởi động dự án này.

Linh Anh